Baggeren & Groenvoorziening

   

Provincie Utrecht maaiwerk (1) Onkruidbestrijding Beschoeiingswerk zuigboot

Energie en milieu

We streven naar hergebruik en energieneutrale toepassingen. Voor onszelf en voor onze klanten. Wij zijn CO2 prestatieladder Niveau 5 gecertificeerd en VIHB (NIWO) geregistreerd.

                      

Energie en CO2-emissie

De Heer land en water is vooruitstrevend op het gebied van energiereductie en bewust werk- en rijgedrag. Alle materieel en machines worden jaarlijks gekeurd en zijn (deels) voorzien van een volgsysteem, dat o.a. verbruik en andere gegevens bijhoudt. Dit maakt dat medewerkers zich hier bewust van zijn, waardoor zij steeds werken aan verbetering van hun resultaten.

Wij hebben als doelstelling om tot 2019 de CO2 emissies scope 1 met 8% en scope 2 met 12% te reduceren. Wij zetten hierbij in op het stimuleren van energiebesparing door vernieuwende technologieen en alternatieve energiebronnen/energiedragers.

Gedragscode beheer Flora- en Faunawet

Bij alle opdrachten werken we volgens de gedragscode beheer van de Flora- en Faunawet. Onze medewerkers hebben daarvoor de benodigde kennisniveau’s, aantoonbaar met certificaten.

Van te voren stellen wij een plan van aanpak op met:

  • Risicoanalyse
  • Risicomanagement
  • Registratie van gegevens
  • Evaluatie tijdens en na afloop van het werk

Biobased-smart network van Biobased Delta

De Heer land en water is opgenomen in het biobased-smart network van Biobased Delta.

Biobased Delta is de motor van groene economie. Dit kenniscentrum brengt zowel ontdoeners als verwerkers bij elkaar zodat deze bedrijven nieuwe markten kunnen aanboren door hun traditionele producten en werkwijzen te vernieuwen.

Het bundelen van krachten kan de groei en aantrekkingskracht van deze nieuwe economie versterken.

WaardZaam 2e  Energieconvenant Krimpenerwaard

De Heer land en water is deelnemer aan het 2e  Energieconvenant van de Krimpenerwaard, en onderschrijven met heel onze onderneming de doelstellingen en ambities van Waardzaam

Wij voelen ons thuis bij de Krimpenerwaard ook al zijn wij met ons vestiging adres een grens geval.

WaardZaam staat voor uitgenodigd/aangemoedigd worden, zelf actief ideeën en inspiratie brengen en halen voor het verduurzamen van je eigen organisatie én van de regio

Meer lezen over WaardZaam zie de organisatie flyer  en de website.

Documenten m.b.t de CO2 prestatieladder:

 Naam
Co2- Bewust niveau 5 geldig tot 04-04-2018.pdfCo2- Bewust niveau 5 geldig tot 04-04-2018.pdf
CO2 Reductieplan.pdfCO2 Reductieplan.pdf
CO2_Footprint_2014.pdfCO2_Footprint_2014.pdf
CO2_Footprint_2015.pdfCO2_Footprint_2015.pdf
Emissie-inventaris 2016.pdfCO2_Footprint_2016 met trend.pdf
CO2_Footprint_TRENDS 2014-2019v3.pdfCO2_Footprint_TRENDS 2014-2019v3.pdf
4A1 5A1 5A2 & 5B1 Analyse rangorde scope 3 emissie v4.pdf4A1 5A1 5A2 & 5B1 Analyse rangorde scope 3 emissie v4.pdf
Ketenanalyse Kleinschalig baggeren (V3).pdfKetenanalyse Kleinschalig baggeren (V3).pdf
Ketenanalyse Maaien bermen (V3).pdfKetenanalyse Maaien bermen (V3).pdf
voortgang ketenreductie CO2v2.pdfvoortgang ketenreductie CO2v2.pdf
Participatie sector en keteninitatieven 2016.pdfParticipatie sector en keteninitatieven 2016.pdf
Communicatiebericht van H1 2016.pdfCommunicatiebericht van H1 2016.pdf
Communicatiebericht 2016 (V3).pdfCommunicatiebericht 2016 (V3).pdf
debug: Array ( )