Baggeren & Groenvoorziening

   

Provincie Utrecht maaiwerk (1) Depot Beschoeiingswerk zuigboot

Baggeren

Regelmatig baggeren van stadsgrachten, singels, vijvers, vaarten, meren en poldersloten is noodzakelijk voor wateropslag en doorstroming. En voor een goede waterkwaliteit voor flora en fauna.  

Projecten van 3 of van 300.000 kuub, wij baggeren het voor u: singels, (slot)grachten, weteringen, kanalen en meren. Ligging en bereikbaarheid van het water bepalen de manier van baggeren. Wij hebben schuifboten met een schuifbreedte van 0,8 tot 9,5 meter en baggeren tot elke gewenste diepte. Maar we baggeren ook met minischuifboot, snijkopzuiger of vanaf pontons.

Hoogheemraadschap van Rijnland
Hoogheemraadschap van Rijnland
Baggeren vaarwegen Midden Rijnland
HHRS Schieland en de Krimpenerwaard
HHRS Schieland en de Krimpenerwaard
Baggeren Krimpenerwaard
Hoogheemraadschap van Rijnland
Hoogheemraadschap van Rijnland
Baggeren Bollenstreek-Noord
Hoogheemraadschap van Rijnland
Hoogheemraadschap van Rijnland
Waterbodemsanering Lisse

Meer dan baggeren

 • Communicatie met omwonenden rond baggerprojecten
 • Zo min mogelijk overlast
 • Vergunningen aanvragen bij desbetreffende instanties
 • Depots voor baggerspecie leggen we aan en ontmantelen we ook
 • Afvoer baggerspecie naar aangewezen depots met trekkers met vloeistofdichte kiepers, vrachtwagens met vloeistofdichte bakken, via persleidingen of met beunbakken. Inclusief zeven en zorg voor spatschermen
 • ‘Onbereikbaar’ water bestaat niet. Wij komen er met speciaal gebouwd of aangepast materieel. Of we baggeren met mankracht
 • Hoeveelheid bagger bepalen wij door in- en uitpeilen
 • Bemonsteren waterbodems om de kwaliteit te behalen
 • Duikers doorspuiten/schoonmaken met onze speciale duikerreinigingsauto
 • Waterfauna: bij baggeren verzorgen wij vluchtroutes of verjagen wij vissen en andere waterdieren. Op verzoek zullen wij vissen wegvissen voordat we gaan baggeren. Ze worden in nabijgelegen water uitgezet en eventueel later teruggeplaatst
 • Flora en Fauna Wij houden rekening met de Flora- en Faunawet. In overleg baggeren we gefaseerd voor behoud van diversiteit in planten en dieren voor een leefbaar milieu
 • Alle benodigde certificaten
debug: Array ( )