Baggeren & Groenvoorziening

   

Provincie Utrecht maaiwerk (1) Depot Beschoeiingswerk zuigboot

HHRS Schieland en de Krimpenerwaard

 

Opdracht

Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard heeft de Heer land en water opdracht gegeven voor het baggeren van watergangen van de Krimpenerwaard.

Termijn uitvoering

Januari – december 2012

Aanpak

Bij het baggeren van de watergangen van de polders in de Krimpenerwaard kwam zowel verspreidbare als niet-verspreidbare, als ook een kleine hoeveelheid asbesthoudende baggerspecie vrij. Op voorstel van de Heer land en water is de verspreidbare baggerspecie op een verspreidingslocatie dichtbij verwerkt, zodat het niet afgevoerd hoefde te worden naar een verwerker. Dit bespaarde tijd en geld. Voor de benodigde vergunningen/meldingen en het aanleggen en beheren van de verspreidingslocatie zorgde de Heer land en water. De niet-verspreidbare en asbesthoudende baggerspecie is afgevoerd naar officiële verwerkers.

Projectleider

Kees Schouten

debug: Array ( )