Baggeren & Groenvoorziening

   

Provincie Utrecht maaiwerk (1) Depot Beschoeiingswerk zuigboot

Hoogheemraadschap van Rijnland

Opdracht

Hoogheemraadschap van Rijnland gaf de Heer land en water opdracht voor het baggeren van watergangen in de gemeenten Lisse, Hillegom en Noordwijkerhout en in het stedelijk gebied van Lisse.

Termijn uitvoering

Januari – augustus 2011

Aanpak

Bij het baggeren van de watergangen in de gemeenten Lisse, Hillegom en Noordwijkerhout werd de niet-toepasbare baggerspecie naar een baggerdepot in de Haarlemmermeer getransporteerd. Het reinigen van duikers en zorgen voor de nodige verkeersmaatregelen behoorde ook tot de taken van de Heer land en water.

Voor de vrijgekomen specie bij het baggeren van watergangen binnen de gemeente Lisse zorgden wij ook voor het inrichten en ontmantelen van een tijdelijke opslaglocatie voor het rijpen van de baggerspecie.

Projectleider

Marco van Vliet

debug: Array ( )