Baggeren & Groenvoorziening

   

Provincie Utrecht maaiwerk (1) Depot Beschoeiingswerk zuigboot

Hoogheemraadschap van Rijnland

Opdracht

Hoogheemraadschap van Rijnland gaf de Heer land en water opdracht voor het baggeren van watergangen binnen de gemeente Lisse, Hillegom en Noordwijk in stedelijk en landelijk gebied.

Termijn uitvoering

Januari 2011 – april 2012

Aanpak

De Heer land en water zorgde voor transport, afzet en verwerken van de vrijgekomen baggerspecie, die verschilde van klasse ‘vrij toepasbaar’ tot ‘nooit toepasbaar’ volgens de Wet besluit bodemkwaliteit (Bbk). Ook het inrichten en ontmantelen van depots, het reinigen van duikers en zorgen voor verkeersmaatregelen behoorden tot onze taken.

Projectleider

Marco van Vliet

debug: Array ( )