Baggeren & Groenvoorziening

   

Provincie Utrecht maaiwerk (1) Depot Beschoeiingswerk zuigboot

Hoogheemraadschap van Rijnland

Opdracht

Hoogheemraadschap Rijnland heeft de Heer land en water opdracht gegeven voor het baggeren van vaarwegen in midden Rijnland, de gemeente Kaag en Braassem.

Termijn uitvoering

Juni 2011 – december 2012

Aanpak

Bij deze opdracht ging het om het baggeren van minimaal 10 km doorgaande vaarroutes voor recreatieve en beroepsvaart. Hierbij hebben we de doorvaart te allen tijde vrij gehouden. Onder bruggen, steigers en remmingswerken en op de plaats van achttien woonschepen is sediment verwijderd. De woonboten zijn speciaal daarvoor verlegd, om makkelijker te werken en het risico op schade te beperken.

Wij hebben dit werk geheel vanaf het water uitgevoerd, waarbij wij onze eerste zuigboot in gebruik namen. Ook de baggerspecie werd per boot of persleiding getransporteerd. De Heer land en water was verantwoordelijk voor het op juiste manier afvoeren en de verwerking van de vrijgekomen baggerspecie. Zeker de helft hiervan was niet-verspreidbare baggerspecie. Ook het inrichten, beheren en ontmantelen van baggerdepots namen wij voor onze rekening.

Projectleider

Marco van Vliet

Opdrachtgever

Lees hier meer informatie op de website van onze opdrachtgever

 

debug: Array ( )