Baggeren & Groenvoorziening

   

Beschoeiing Vlonder beschoeiing_ankers Beschoeiingswerk

Hoogheemraadschap van Rijnland

Opdracht

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft de Heer land en water opdracht gegeven om de beschoeiing op de Reeuwijkse plas Klein Vogelenzang te vervangen

Termijn uitvoering

April 2013 – april 2014

Aanpak

het gebied van de Reeuwijkse plassen is een bijzonder geboed in het groene hart van Nederland. door het vele water in dit gebied, en de kleine aanvoerwegen is aan het project een bijzondere logistieke uitdaging verbonden. De benodigde materialen werden dan ook eerst naar een overslaglocatie getrantporteerd, waarna ze verder door middel van boten over het water werden vervoerd naar de plaats van bestemming. Naast plaatsen van de beschoeiingen hebben wij ook op verschillende plaatsen matten met natuurlijke begroeiing aangebracht.

Projectleider

Kees Schouten

debug: Array ( )