Baggeren & Groenvoorziening

   

Beschoeiing Vlonder beschoeiing_ankers Beschoeiingswerk

Natuur- & Recreatieschap Reeuwijkse Plassen

Opdracht

Natuur- & Recreatieschap Reeuwijkse Plassen en omgeving heeft de Heer land en water opdracht gegeven om kunstwerken te vervangen en paden te herstellen in het Gouwebos.

Termijn uitvoering

April 2012 – april 2013

Aanpak

Het Gouwebos, met open velden, plassen en begroeiing van elzen, bergen, populieren, essen en vlier, ligt tussen Boskoop en Waddinxveen. Het bestaat inmiddels zo’n veertig jaar en bruggen en paden waren oud en voor een deel vergaan. De Heer land en water heeft een aantal bruggen (kunstwerken) vervangen, door nieuwe houten bruggen te plaatsen op de stalen onderstellen. Bij het renoveren van de paden, grotendeels schelpenpaden, brachten we een nieuw zandbed en een nieuwe laag schelpen aan.

Projectleider

Kees Schouten

debug: Array ( )