Baggeren & Groenvoorziening

   

Beschoeiing Vlonder beschoeiing_ankers Beschoeiingswerk

Beschoeiingen en damwand

Omdat we baggeren zijn we toch al op het water aanwezig en kunnen we alle aanverwante werkzaamheden, bijvoorbeeld aan beschoeiing, meteen meenemen. Vanaf de kant of, als dit niet kan, vanaf het water.  

Op en rond het water

 • Beschoeiingen en damwanden inspecteren op zwakke plekken.
 • Beschoeiing aanleggen of verstevigen,
 • Oeverbescherming aanleggen
 • Duikers doorspoelen en schoonhouden voor een goede waterhuishouding,
 • Bruggen en steigers controleren op veiligheid

Allemaal zaken die belangrijk zijn voor de veiligheid en de beleving van de buitenruimte. Duurzaam onderhoud verlaagt de kosten op de lange termijn.

Hoogheemraadschap van Rijnland
Hoogheemraadschap van Rijnland
Beschoeiing Reeuwijkse plassen
Natuur- & Recreatieschap Reeuwijkse Plassen
Natuur- & Recreatieschap Reeuwijkse Plassen
Vervangen kunstwerken en paden
Oeverbescherming

Bij een lage waterkering en als de oever glad en strak moet zijn, is een beschoeiing vaak voldoende. Bij wat groter water dat ruiger kan worden, of bij een hogere oever, plaatsen we damwanden van hout. Ook leggen we natuurvriendelijke oevers aan.

Grondwerk

Een vijverpartij aanleggen, een beschoeiing aanvullen of dam aanleggen. Wij hebben de juiste machines en medewerkers voor kleinschalig grondwerk.

 • met natuurvriendelijke oevers
 • beschoeiingen van rijshout
 • houten of kunststof beschoeiing
 • damwand
 • onderwaterbeschoeiingen
 • op moeilijk bereikbare plaatsen
debug: Array ( )