Baggeren & Groenvoorziening

   

Provincie Utrecht maaiwerk (1) Depot Beschoeiingswerk zuigboot

Bomen en beplanting

Bij aanleg van een nieuw industrieterrein, bouwrijp maken van een bouwlocatie of verbreding van een weg moeten vaak bomen en beplanting wijken. Wij hebben het materiaal en de mensen om dit snel en efficiënt te doen. Ook kappen of snoeien wij incidenteel zieke of onveilige bomen en doorgeschoten struiken.

Wat wij doen:

  • bomen rooien met ervaren klimmers en hoogwerkers
  • bomen snoeien, bosschages verwijderen
  • verwijderen van stobben
  • veiligheid voor omstanders en medewerkers staat voorop

Bomen rooien

Bij het rooien van bomen langs de openbare weg nemen wij alle maatregelen om medewerkers, omstanders en passanten niet in gevaar te brengen. Daarvoor zetten wij eigen materieel in.

debug: Array ( )