Baggeren & Groenvoorziening

   

Provincie Utrecht maaiwerk (1) Maaien-1 Bosmaaier Maaien banner

Maaien

Maaien van bermen, dijklichamen, taluds, gazons in wijken, parken en plantsoenen moet regelmatig gebeuren. Voor veiligheid van weggebruikers, voor leefbaarheid van wijken, om een afwisselende flora te stimuleren.

Maaien volgens beeldbeheer

Steeds vaker vragen opdrachtgevers om maaien volgens beeldbestek in plaats van frequentiebestek. Daar hebben wij inmiddels veel ervaring mee.

Wij letten op:

  • veiligheid van weggebruikers, conform publicatie 96b van het CROW
  • aangrenzende eigendommen van derden
  • de beste maaiperiode voor flora en fauna
  • bomen en obstakels langs de weg
  • terreinomstandigheden en type grond: natte gebieden, schuine taluds, etc.
Provincie Utrecht
Provincie Utrecht
Maaien bermen en schonen watergangen
Provincie Zuid Holland
Provincie Zuid Holland
Onderhoud aan groen en water in Zuid Holland
Natuur- & Recreatieschap Reeuwijkse Plassen
Natuur- & Recreatieschap Reeuwijkse Plassen
Onderhoud Reeuwijkse Plassen
Gemeente Delft
Gemeente Delft
Groenonderhoud in Delft
Bermen onderhouden: klepelen, maaien, opzuigen, balen persen en afvoeren. Wij hebben jarenlange ervaring met alle voorkomende begroeiing en zetten ons machinepark in voor grove of fijne begroeiing

Gazons en parken maaien wij zowel met kooi- als cirkelmaaiers, wij passen onze aanpak aan functie en soort begroeiing aan.

Flora en Fauna Wij houden rekening met de Flora- en Faunawet. In overleg maaien we gefaseerd voor behoud van diversiteit in planten en dieren voor een leefbaar milieu. 

debug: Array ( )