Baggeren & Groenvoorziening

   

Provincie Utrecht maaiwerk (1) Maaien-1 Bosmaaier Maaien banner

Natuur- & Recreatieschap Reeuwijkse Plassen

Opdracht

Het Natuur- & Recreatieschap Reeuwijkse Plassen en omgeving heeft de Heer land en water opdracht gegeven voor het onderhoud van gras en water van de Reeuwijkse Plassen en omgeving.

Termijn uitvoering

April 2010 – januari 2013

Aanpak

Voor het onderhoud van gras en water van de Reeuwijkse Plassen maait de Heer land en water regelmatig de gazons van de recreatiegebieden rond de Reeuwijkse Plassen. Daarnaast maaien we planten in het water om overmatige plantengroei tegen te gaan en om het water bevaarbaar te houden voor ongestoorde recreatie op de plassen en in de omgeving.

Projectleider

Cock Slappendel

debug: Array ( )