Baggeren & Groenvoorziening

   

Provincie Utrecht maaiwerk (1) Maaien-1 Bosmaaier Maaien banner

Provincie Zuid Holland

Opdracht

Provincie Zuid Holland heeft de Heer land en water opdracht gegeven voor het algehele onderhoud van groen en watergangen in de Krimpenerwaard, Gouwestreek en Aar en Veenstreek.

Termijn uitvoering

Maart 2010 – januari 2011

Aanpak

Het algehele onderhoud van de polders van de Krimpenerwaard, Gouwestreek en Aar en Veenstreek is aan de Heer land en water toevertrouwd. In dit waterrijke gebied betekent dat onder andere dat we watergangen uitmaaien en opschonen en het maaisel ook verwerken. We maaien bermen en taluds van wegen in het gebied en verzamelen het zwerfvuil dat we daarbij tegenkomen. Het bermmaaisel word opgeruimd afgevoerd naar de verwerker. Ook onderhouden we beplanting en groenvoorziening, onder andere door kappen en snoeien van bomen en knotten van de vele wilgen. Bestratingen maken we onkruidvrij en we maken wegmeubilair schoon.

Wanneer we op of langs de openbare weg werken, zorgen we voor verkeersmaatregelen, zodat het verkeer veilig en vlot doorstroomt.

Projectleider

Marco van Vliet

debug: Array ( )