Baggeren & Groenvoorziening

   

natuurontwikkeling Plantvak Beschoeiingswerk natuurontwikkeling 2

Natuurontwikkeling en recreatie

Waterschappen, provincies en gemeenten creëren met natuurontwikkeling natuur voor wateropvang, biodiversiteit, educatie en recreatie. Ze herstellen de natuurlijke rijkdom van bijzondere gebieden of leggen nieuwe natuur aan. Dit zijn vaak ook aantrekkelijke gebieden waar mensen graag recreëren.

Voorbeelden van natuurontwikkeling:

  • Verbreden van rivieroevers, zodat het overtollige water bij hoge waterstanden opgevangen wordt.
  • Rivieren meanderen weer, waarmee ze hun natuurlijke loop en functie terug krijgen
  • Geleidelijk aflopende oevers geven verschillende planten en dieren de kans zich te vestigen. Veel soorten staan graag in het overgangsgebied tussen land en water met hun voeten soms nat, soms droog.
  • Creëren van moerasachtige oevers en poelen als ideaal leefgebied voor moerasvogels, kikkers, padden en salamanders.  
  • Verschillende dieptes aanbrengen in de bodem van vijver of waterpartij, zodat waterdieren hun eigen biotoop kunnen zoeken en strenge winters overleven.
Provincie Utrecht
Provincie Utrecht
Inrichting Armenland Ruwiel
Gemeente Boarnsterhim
Gemeente Boarnsterhim
Natuurontwikkeling in Boarnsterhim

De Heer land en water helpt overheden bij natuurontwikkeling en het aanleggen van nieuwe natuur en recreatiegebieden. Wij leggen natuurvriendelijke oevers, beschoeiingen van rijshout of onderwaterbeschoeiingen aan. Wij baggeren bodems op iedere gewenste diepte. Schelpenpaden, een stevige steiger aan het water of een mooie brug maken een gebied toegankelijk en aantrekkelijk voor fietsers en wandelaars.

Onze bruggen en steigers zijn standaard van duurzaam hout. Wij zijn FSC®-, en PEFC™ – gecertificeerd. 

debug: Array ( )