Baggeren & Groenvoorziening

   

natuurontwikkeling Plantvak Beschoeiingswerk natuurontwikkeling 2

Provincie Utrecht

Opdracht

De Provincie Utrecht heeft de Heer land en water opdracht gegeven voor de ontwikkeling van het natuurgebied Armenland Ruwiel. Dit natuurgebied is een historisch natuurgebied met grote waarde voor Blauwgrasland in het buurtschap Portengen in Kockengen

Termijn uitvoering

Juni 2015 – december 2015

Aanpak

Bij deze opdracht hebben wij een middeleeuws cultuurlandsschap heringericht. Wij hebbeh hiervoor in het gebied eerst opruimwerkzaamheden uitgevoerd. Daarna hebben wij grondwerk uitgevoerd om het gebied opnieuw in te richten. Daarbij hebben wij verschillende dammen aangebracht en duikers aangelegd. Ook hebben wij voorzieningen gemaakt om het waterpeil te reguleren. Hierdoor kan het waterpeil in dit unieke natuurgebied appart gereguleerd worden. Waardoor de unieke natuur weer hersteld wordt. 

De Heer land en water was verantwoordelijk voor het op juiste manier uitvoeren van alle werkzaamheden voor de herinrichting. Uiteindelijk hebben wij ook de hekwerken geplaatst waardoor het gebied en de directe omgeving weer gebruikt kan worden.

Projectleider

Marco van Vliet

Opdrachtgever

Lees hier meer informatie op de website van onze opdrachtgever

debug: Array ( )