Baggeren & Groenvoorziening

   

Schonen watergang Bagger_watergang Zuigwerk zuigboot

Vijvers, singels, watergangen

Begroeiing langs kanten, op oevers of op de bodem van water moet regelmatig onderhouden worden. Voor goede doorstroming,  hoge waterkwaliteit en om te voorkomen dat verschraling van plantensoorten plaats vindt.

Als wij watergangen schonen, zorgen wij voor:

  • afvoeren van organisch materiaal
  • bladverwijdering in het najaar
  • eventueel gefaseerd uitvoeren, zodat flora en fauna optimale overlevingskansen hebben
  • onderhoud op moeilijk bereikbare plaatsen
HH Schieland en de Krimpenerwaard
HH Schieland en de Krimpenerwaard
Onderhoud watergangen Rotterdam
Wij onderhouden zowel de walkanten als de bodem van het water. Voor het schonen van watergangen zetten we herders met maaikorven in, maai-veegboten met speciaal knip- of sleepmes of medewerkers met handgereedschap.

 

debug: Array ( )