Baggeren & Groenvoorziening

   

Schonen watergang Bagger_watergang Zuigwerk zuigboot

HH Schieland en de Krimpenerwaard

Opdracht

Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard gaf de Heer land en water opdracht voor het onderhoud aan de watergangen in de gemeente Rotterdam

Termijn uitvoering

1 Juni – 31 oktober 2013

Aanpak

Onderhoud van watergangen in de gemeente Rotterdam betekent het schoonhouden van oppervlaktewater in grachten, singels en vijvers in plantsoenen. Daarbij gaat het om het uitmaaien van water en oevers, waarbij de Heer land en water het maaisel ook opruimt en verwerkt. We verwijderen de krooslaag om het water open te houden en zuurstofgebrek voor planten en dieren te voorkomen. Daarnaast vissen we blad en vuil van het oppervlakte van alle watergangen.

Projectleider

Johan de Heer 

debug: Array ( )