Baggeren & Groenvoorziening

   

Provincie Utrecht maaiwerk (1) Depot Beschoeiingswerk zuigboot

Waterbodemsanering

Wij saneren verontreinigde waterbodems en onderhouden en herstellen de oorspronkelijke profielen. Omdat de kwaliteit van onze waterbodems belangrijk is en wij zo bijdragen aan een schoner milieu.

Verantwoord afvoeren

Bij waterbodemsanering vergt het afvoeren van sterk vervuilde baggerspecie in vervuilde grachten of asbestverdachte watergangen strikte maatregelen. Wij zorgen voor verantwoord verwijderen en afvoeren van de baggerspecie. Wij zorgen ook voor de vergunningverlening voor deze projecten.

Veiligheidsmaatregelen

Rond waterbodemsanering nemen wij alle nodige maatregelen, zodat werknemers veilig werken en omwonenden en voorbijgangers geen toegang hebben tot de saneringslocatie.

debug: Array ( )