Baggeren & Groenvoorziening

   

wijkonderhoud Maaien-1 Onkruidbestrijding_bentwoud Onkruidbestrijding - 3 Werkoverleg 2

Wijkonderhoud

Regelmatig onderhouden groenvoorzieningen dragen bij aan de leefbaarheid van wijken. Goed wijkonderhoud stimuleert ook bewoners zuiniger met hun omgeving om te gaan.

De Heer land en water zorgt voor de groenvoorziening in het wijkonderhoud:

 • bermen en gazons maaien
 • plantsoenen schoonhouden
 • heesters en hagen snoeien en onderhouden
 • kanten langs stoepen en om bomen steken
 • onkruid op verharding bestrijden door borstelen, branden of selectsprayen
 • vijvers, singels en watergangen schoonmaken
Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Nieuw-West
Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Nieuw-West
Maaien in Amsterdam Nieuw-West
Gemeente Amstelveen
Gemeente Amstelveen
Onderhoud groenvoorziening Keizer Karelpark

Voor maaien bij wijkonderhoud gebruiken wij:

 • kooi- en cirkelmaaiers met maaibreedtes van 1,80 tot 5,50 meter
 • handmaaimachines en bosmaaiers rond bomen, obstakels en op moeilijk bereikbare plaatsen
 • gazonsleep en grasrol voor egalisatie en verbetering van grasmatten

Wij letten op:

 • veiligheid van weggebruikers, conform publicatie 96b van het CROW
 • aangrenzende eigendommen van derden
debug: Array ( )