Baggeren & Groenvoorziening

   

wijkonderhoud Maaien-1 Onkruidbestrijding_bentwoud Onkruidbestrijding - 3 Werkoverleg 2

Gemeente Amstelveen

Opdracht

De gemeente Amstelveen heeft de Heer land en water opdracht gegeven voor het onderhoud van groenvoorzieningen van Keizer Karelpark in Amstelveen.

Termijn uitvoering

2012

Aanpak

Keizer Karelpark is een groene wijk met een aantal hoofdwegen in Amstelveen. De Heer land en water heeft het onderhoud van de groenvoorziening in deze wijk uitgevoerd. Daarbij ging het om onderhoud aan heesters, hagen, bosplantsoen, rozen en vaste planten.

Projectleider

Cock Slappendel

debug: Array ( )