Baggeren & Groenvoorziening

   

wijkonderhoud Maaien-1 Onkruidbestrijding_bentwoud Onkruidbestrijding - 3 Werkoverleg 2

Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Nieuw-West

Opdracht

Stadsdeel Nieuw-West van de Gemeente Amsterdam heeft de Heer land en water opdracht gegeven voor het maaien van gras in plantsoenen van Stadsdeel Nieuw-West.

Termijn uitvoering

2012 en 2013

Aanpak

In Stadsdeel Nieuw-West van Amsterdam bestond het maaien van openbaar groen uit gazons in plantsoenen en taluds van wegen en water. De Heer land en water hield hierbij rekening met graspercelen waarin het groen van bollen eerst moest afsterven en maaide met een bosmaaier rond obstakels in het gras: bomen, meubilair, etc.

Projectleider

Cock Slappendel

debug: Array ( )