Baggeren & Groenvoorziening

   

Provincie Utrecht maaiwerk (1) Onkruidbestrijding Beschoeiingswerk zuigboot

Certificering

Vanzelfsprekend voldoet De Heer land en water aan alle wettelijke regels voor kwaliteit, arbo, veiligheid en milieu. Wij zijn ISO 9001/ 2015, BRL SIKB 7000: Protocol 7003, Groenkeur 2016 en VCA** 2008/05 gecertificeerd. Ook zijn wij CO2 prestatieladder Niveau 5 gecertificeerd en VIHB (NIWO) geregistreerd.

                                       

                         

 

Brancheorganisatie CUMELA

Wij zijn lid van CUMELA, de brancheorganisatie voor ondernemers in groen, grond en infra. Een Integraal Management Systeem (IMS)-manager houdt door middel van een IMS-systeem toezicht op alle kwaliteits-, arbo-, veiligheids- en milieuaspecten met betrekking tot personeel, werkzaamheden, processen en materieel. Deze staan beschreven in het Handboek IMS, waarvan al onze werknemers op de hoogte zijn.

debug: Array ( )