Baggeren & Groenvoorziening

   

Provincie Utrecht maaiwerk (1) Onkruidbestrijding Beschoeiingswerk zuigboot

Energie en milieu

We streven naar hergebruik en energieneutrale toepassingen. Voor onszelf en voor onze klanten. Wij zijn CO2 prestatieladder Niveau 5 gecertificeerd en VIHB (NIWO) geregistreerd.

                      

De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) is verantwoordelijk voor het gebruik, de doorontwikkeling en het beheer van het certificeringschema CO2-Prestatieladder. Daarnaast zorgt zij voor verbreding van het gebruik van de CO2-Prestatieladder bij bedrijven, opdrachtgevers en in sectoren.

SKAO jaagt bedrijven en overheden met de CO2-Prestatieladder aan om CO2 te reduceren met als doel een klimaatneutraal bedrijfsleven te realiseren. Wij verbinden partijen, delen kennis en zijn het hart van een groot netwerk.

Energie en CO2-emissie

De Heer land en water is vooruitstrevend op het gebied van energiereductie en bewust werk- en rijgedrag. Alle materieel en machines worden jaarlijks gekeurd en zijn (deels) voorzien van een volgsysteem, dat o.a. verbruik en andere gegevens bijhoudt. Dit maakt dat medewerkers zich hier bewust van zijn, waardoor zij steeds werken aan verbetering van hun resultaten.

Wij hebben als doelstelling om tot 2019 de CO2 emissies scope 1 met 8% en scope 2 met 12% te reduceren. Wij zetten hierbij in op het stimuleren van energiebesparing door vernieuwende technologieen en alternatieve energiebronnen/energiedragers.

Gedragscode beheer Flora- en Faunawet

Bij alle opdrachten werken we volgens de gedragscode beheer van de Flora- en Faunawet. Onze medewerkers hebben daarvoor de benodigde kennisniveau’s, aantoonbaar met certificaten.

Van te voren stellen wij een plan van aanpak op met:

  • Risicoanalyse
  • Risicomanagement
  • Registratie van gegevens
  • Evaluatie tijdens en na afloop van het werk

Biobased-smart network van Biobased Delta

De Heer land en water is opgenomen in het biobased-smart network van Biobased Delta.

Biobased Delta is de motor van groene economie. Dit kenniscentrum brengt zowel ontdoeners als verwerkers bij elkaar zodat deze bedrijven nieuwe markten kunnen aanboren door hun traditionele producten en werkwijzen te vernieuwen.

Het bundelen van krachten kan de groei en aantrekkingskracht van deze nieuwe economie versterken.

WaardZaam 2e  Energieconvenant Krimpenerwaard

De Heer land en water is deelnemer aan het 2e  Energieconvenant van de Krimpenerwaard, en onderschrijven met heel onze onderneming de doelstellingen en ambities van Waardzaam

Wij voelen ons thuis bij de Krimpenerwaard ook al zijn wij met ons vestiging adres een grens geval.

WaardZaam staat voor uitgenodigd/aangemoedigd worden, zelf actief ideeën en inspiratie brengen en halen voor het verduurzamen van je eigen organisatie én van de regio

Meer lezen over WaardZaam zie de organisatie flyer  en de website.

Documenten m.b.t de CO2 prestatieladder:

 Naam
Co2- Bewust niveau 5_(van 5-7-2017 tot 3-2-2019).pdf2018 Co2- Bewust niveau 5.pdf
De Heer Land en Water BV - Bevestiging deelname sectorinitiatief.pdf2018 De Heer Land en Water BV - Bevestiging deelname sectorinitiatief.pdf
2018 H1 Footprint CO2.pdf2018 H1 Footprint CO2.pdf
CO2 Management Plan_2018 H1.pdf2018 CO2 Management Plan H1.pdf
CO2 Reductieplan_2018 H1.pdf2018 CO2 Reductieplan H1.pdf
Communicatieplan.pdf2018 Communicatieplan.pdf
2017 Footprint 1e halfjaar 2017.pdf2017 Footprint 1e halfjaar 2017.pdf
2017 Footprint hele jaar 2017.pdf2017 Footprint hele jaar 2017.pdf
Emissie-inventaris 2016.pdf2016 CO2_Footprint met trend.pdf
4A1 5A1 5A2 & 5B1 Analyse rangorde scope 3 emissie v4.pdf2016 4A1 5A1 5A2 & 5B1 Analyse rangorde scope 3 emissie v4.pdf
Participatie sector en keteninitatieven 2016.pdf2016 Participatie sector en keteninitatieven.pdf
Communicatiebericht van H1 2016.pdf2016 Communicatiebericht van H1.pdf
Communicatiebericht 2016 (V3).pdf2016 Communicatiebericht (V3).pdf
CO2_Footprint_2015.pdf2015 CO2_Footprint.pdf
voortgang ketenreductie CO2v2.pdf2015 voortgang ketenreductie CO2v2.pdf
CO2_Footprint_2014.pdf2014 CO2_Footprint.pdf
CO2_Footprint_TRENDS 2014-2019v3.pdfCO2_Footprint_TRENDS 2014-2019v3.pdf
debug: Array ( )