Baggeren & Groenvoorziening

   

Provincie Utrecht maaiwerk (1) Onkruidbestrijding Beschoeiingswerk zuigboot

Medewerkers doen het werk

Onze medewerkers hebben alle vereiste opleidingen en worden continu bijgeschoold. In onze eigen werkplaats zorgen vijf vaste monteurs voor onderhoud en aanpassingen aan materieel. Bovendien beschikken wij over een mobiele servicewagen om stilstand zoveel mogelijk te beperken. Alle medewerkers volgen regelmatig cursussen, bijvoorbeeld in communicatie, verkeersveiligheid en Flora & Fauna. Ook heeft De Heer land en water ervaring met Social Return, de zorg voor medewerkers die moeite hebben met terugkeer naar de arbeidsmarkt.

Inzetten op innovatie

Kleiner wordende budgetten van overheden betekent, dat wij steeds weer nadenken over effectievere en efficiëntere manieren om het werk te doen.

Onze mensen

Met wie heeft u te maken:

 

debug: Array ( )