Baggeren & Groenvoorziening

   

Provincie Utrecht maaiwerk (1) Onkruidbestrijding Beschoeiingswerk zuigboot

Baggeren IJsselstein Noord-West

In januari 2015 hebben wij een start gemaakt met de baggerwerkzaamheden in IJsselstein Noord-West. Het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden heeft ons de opdracht gegeven om circa 10 km primaire watergangen te baggeren.

Het is voor de functionering van het watersysteem dat de hoofdwatergangen in de polders tijdig onderhouden worden. Hierom moeten wij de baggerlaag die onderin de watergangen ligt verwijderen. Ook de duikers die de watergangen aan elkaar verbinden moeten wij aan de binnenzijde reinigen. 

De bagger die bij deze werkzaamheden vrijkomt verwerken wij in een depot of wordt afgevoerd naar een erkend verwerker. De baggerspecie kan dan na het indrogen weer gebruikt worden.

Om de planning weer te geven kunt u hieronder op de planningsafbeelding klikken. 

 

Om de tekening van de werkzaamheden weer te geven kunt u hier op de link klikken. 

debug: Array ( )