Baggeren & Groenvoorziening

   

Provincie Utrecht maaiwerk (1) Onkruidbestrijding Beschoeiingswerk zuigboot

Baggerwerk Almere Hoge en Lage vaart

In opdracht van het waterschap Zuiderzeeland voeren wij de baggerwerkzaamheden in de Hoge en Lage vaart van Almere uit. Tijdens de baggerwerkzaamheden houden wij rekening met het aanwezige scheepsvaartverkeer zodat de hinder van de werkzaamheden minimaal is.

De vrijgekomen baggerspecie vervoeren wij naar de Vaartplas in de gemeente Lelystad ten hoogte van het Kotterbos tussen de Lage Vaart en de A6.De vrijgekomen baggerspecie vervoeren wij naar de plas net ten noorden van het gemaal Lovink.

debug: Array ( )