Baggeren & Groenvoorziening

   

Provincie Utrecht maaiwerk (1) Onkruidbestrijding Beschoeiingswerk zuigboot

Baggerwerkzaamheden Eemnes

Voor onze opdrachtgever Waterschap Vallei-Veluwe mogen wij de projectwerkzaamheden Baggeren Eemnes uitvoeren. Het uit te voeren werk ligt in het stedelijk gebied van Eemnes in de provincie Utrecht.
De projectwerkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit:
  • het baggeren van de watergangen;
  • het reinigen van duikers;
  • het afvoeren van de baggerspecie;
  • het scheiden en afvoeren van bodemvreemd materiaal en (grof) afval / drijfvuil;
  • het aanbrengen van een bezinkmat.
Op deze pagina informeren wij u ook over de stand van de projectwerkzaamheden en geven wij u op korte termijn inzicht in het verloop van de werkzaamheden. Hierin delen wij graag met u de actuele projectzaken bestaande uit de planning, voortgang en werkwijze. Daarnaast vindt u ook een overzichtstekening van het werktraject.
 
De werkzaamheden kunnen (verkeers)overlast veroozaken. Wij vragen hiervoor uw begrip. 
 
 
debug: Array ( )