Baggeren & Groenvoorziening

   

Provincie Utrecht maaiwerk (1) Onkruidbestrijding Beschoeiingswerk zuigboot

Baggerwerkzaamheden Zwijndrecht

Van de Gemeente Zwijndrecht en het Waterschap Hollandse Delta hebben wij de opdracht gekregen voor het uitvoeren van het baggerwerk 2017. De baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd om de waterkwaliteit en de doorstroming te verbeteren.

De watergangen liggen verspreid in de gemeente Zwijndrecht en Heerjansdam. Onze opdracht bestaat uit het baggeren van de watergangen, waarbij wij de baggerspecie afvoeren naar depots of op de kant verwerken. Ook het reinigen van de duikers en het treffen van de verkeersmaatregelen hoort bij onze opdracht. In totaal zullen wij in de komende periode (tot maart 2017) ongeveer 7000 m3 baggerspecie verwijderen uit de watergangen in Zwijndrecht.

De werkzaamheden kunnen (verkeers)overlast veroorzaken. Hiervoor vragen wij uw begrip. 

debug: Array ( )