Baggeren & Groenvoorziening

   

Provincie Utrecht maaiwerk (1) Onkruidbestrijding Beschoeiingswerk zuigboot

Den Haag Wennetjessloot

Opdracht

De gemeente den Haag heeft de Heer land en water opdracht gegeven om de beschoeiing te vervangen in het stadsdeel Escamp aan de Jaap van Edenweg in den Haag.

Termijn uitvoering

Oktober 2014 – april 2015

Aanpak

Het uit te voeren werk is gelegen aan de Wennetjessloot in stadsdeel Escamp aan de Jaap Edenweg. Om hier weer een mooie en duurzame beschoeiing te kunnen aanbrengen wordt vooraf de oude beschoeiing van hout verwijderd. Ook halen wij de vlonders en de in en uitstapplaatsen voor de kanoërs weg. Daarna zullen wij het gebied gereedmaken om de nieuwe beschoeiing neer te zetten.

De nieuwe beschoeiing word gemaakt van kunstof damwandplanken die naast elkaar in het water worden gezet. Bij het plaatsen van de nieuwe beschoeiingen worden ook de vlonders weer gemaakt, en wordt de bestrating weer hersteld zodat het weer een mooi geheel vormt.

Projectleider

Marcel den Ouden

debug: Array ( )