Baggeren & Groenvoorziening

   

Provincie Utrecht maaiwerk (1) Onkruidbestrijding Beschoeiingswerk zuigboot

Gemeente Haarlemmermeer

In opdracht van de gemeente Heerlemmermeer voeren wij in 2018 het onderhoud uit aan de gemeentelijke bermen en de watergangen.

De opdracht die de gemeente aan ons verstrekt heeft bestaat uit het maaien of klepelen van de bermen en de taluds. Ook het opruimen en afvoeren van het gras hoort bij onze werkzaamheden. Verder verzorgen wij voor de gemeente het onderhoud aan de watergangen om de doorstroming te bevorderen. En snoeien wij op diverse plaatsen binnen het gebied het éénjarige waterlot van de bomen. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden word er op toegezien dat de overlast voor het verkeer en de bewoners zoveel mogelijk beperkt blijft. Dit doen wij door de route zo te plannen dat drukke wegen in de spitstijden worden ontzien, en door op plaatsen met veel bebouwing s'morgens vroeg de geluidsoverlast te beperken

debug: Array ( )