Baggeren & Groenvoorziening

   

Provincie Utrecht maaiwerk (1) Onkruidbestrijding Beschoeiingswerk zuigboot

Gemeente Woerden

Van de gemeente Woerden hebben wij de opdracht gegund gekregen om diverze watergangen in het centrum en in het buitengebied te baggeren. De bagger die bij de baggerwekzaamheden vrijkomt moet worden vervoerd naar depots die wij ook aangelegd hebben en onderhouden. Ook het baggeren onder de bruggen en het reinigen van de duikers behoort tot de werkzaamheden die wij moeten uitvoeren. 

Naast het baggeren van de watergangen, het vervoeren van de vrijgekomen baggerspecie en het verrichten van alle bijkomende werkzaamheden zijn we ook verantwoordelijk voor de communicatie met de belanghebbenden. mocht u dan ook vragen hebben over deze werkzaamheden kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

debug: Array ( )