Baggeren & Groenvoorziening

   

Provincie Utrecht maaiwerk (1) Onkruidbestrijding Beschoeiingswerk zuigboot

Gemeente Zwijndrecht

Opdracht

De gemeente Zwijndrecht en het waterschap Hollandse Delta heeft de Heer land en water opdracht gegeven voor het baggeren van de Schouwvakken in de gemeente Zwijndrecht.

Termijn uitvoering

Augustus 2014 – December 2014

Aanpak

Voorafgaand aan de werkzaamheden hebben wij een gedetaileerd werkplan gemaakt waarin wij ook rekening gehouden hebben met de werkzaamheden in de wijk, en met het verkeer op de wegen waar gebaggerd moest worden. Bij het baggeren van de schouwvakken in de gemeente Zwijndrecht kwam bagger van verschillende kwaliteiten vrij. De bagger is afgevoerd naar depots in de omgeving van Zwijndrecht. Naast het uitvoeren van de baggerwerkzaamheden en het vervoeren van de baggerspecie hebben wij ook ervoor gezorgd dat de duikers tussen de verschillende watergangen gereinigd werden,

Projectleider

Kees Schouten

debug: Array ( )