Baggeren & Groenvoorziening

   

Provincie Utrecht maaiwerk (1) Onkruidbestrijding Beschoeiingswerk zuigboot

Lage grond en Vinkenbuurt

Van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden hebben wij de opdracht gekeregen om de primaire watergangen te baggeren. 

Het werk ligt tussen de dorpskernen Zeist en Bunnik en de dorpskern Odijk en het Kerkenbosch te Zeist.
De werkzaamheden die wij hier uitvoeren bestaan uit verschillende onderdelen.
Het werk bestaat in hoofdzaak uit de volgende baggerwerkzaamheden
- Vervuilde baggerspecie afvoeren naar een verwerkingslocatie.
- Baggerspecie op de kant verwerken.
- Baggerspecie verwerken in een weilanddepot.
- Het weghalen van de zandrug t.h.v. Utrechts landschap.
- Opschonen duikers en delen van zij-watergangen

Tekeningen Lage grond en Vinkenbuurt

Planning Lage grond en Vinkenbuurt

 

debug: Array ( )