Baggeren & Groenvoorziening

   

Provincie Utrecht maaiwerk (1) Onkruidbestrijding Beschoeiingswerk zuigboot

Maaien bermen Geertruidenberg

In opdracht van de gemeente Geertruidenberg voeren wij vanaf  het voorjaar van 2015 het onderhoud uit aan de gemeentelijke bermen en de watergangen uit.

De opdracht die de gemeente aan ons verstrekt heeft bestaat uit het maaien of klepelen van de bermen en de taluds. Ook het opruimen en afvoeren van het gras hoort bij onze werkzaamheden. Verder verzorgen wij voor de gemeente het onderhoud aan de watergangen om de doorstroming te bevorderen. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden word er op toegezien dat de overlast voor het verkeer en de bewoners zoveel mogelijk beperkt blijft. Dit doen wij door de route zo te plannen dat drukke wegen in de spitstijden worden ontzien, en door op plaatsen met veel bebouwing s'morgens vroeg de geluidsoverlast te beperken

debug: Array ( )