Baggeren & Groenvoorziening

   

Provincie Utrecht maaiwerk (1) Onkruidbestrijding Beschoeiingswerk zuigboot

Opknappen plantvakken Voorschoten

Binnen de gemeente Voorschoten moeten in verschillende wijken plantvakken worden opgeknapt. Wij gaan dit in de komende periode in opdracht van de gemeente uitvoeren. Tijdens de uitvoering van het werk letten wij erop dat de hinder voor de omgeving en de veiligheid gewaarborgd blijft. Dit doen wij door de werkzaamheden zo efficient mogelijk uit te voeren.

Door een efficiënte planning en routing zorgen wij ervoor dat de tijd dat wij in een wijk bezig zijn zo kort mogelijk blijft. Wij werken hierbij zoveel mogelijk van zuid naar noord in Voorschoten.

De volgorde van de wijken wordt dan:
Boschgeest > Bloemenwijk > Nassauwijk > Starrenburg > Bijdorp > Vlietwijk > Adegeest > Noord Hofland.

De exacte werklocaties staan aangegeven op een tekening van de gemeente, deze kunt u met de onderstaande link openen.

Tekening op te knappen plantvakken

Als u vragen heeft over de werkzaamheden kunt u deze aan de uitvoerder of aan onze medewerkers stellen

U kunt onze uitvoerder (Cock Slappendel) bereiken via cs@deheerlandenwater.nl of 0182-309372

debug: Array ( )