Baggeren & Groenvoorziening

   

Provincie Utrecht maaiwerk (1) Onkruidbestrijding Beschoeiingswerk zuigboot

Provincie Utrecht

In opdracht van de provincie Utrecht voeren wij sinds het voorjaar van 2013 het onderhoud uit de wegbermen en de watergangen binnen het gebied.

De opdracht bestaat uit het maaien en ruimen van de bermen, om het verkeer zo weinig mogelijk te hinderen gebeurd dit allemaal in één werkgang. Uiteraard zorgen we hierbij dat de veiligheid van het verkeer gewaarborgd blijft. naast het maaien van de bermen en het schoonhouden van de watergangen kinppen we ook op diverse plaatsen de hagen die langs de wegen staan, onderhouden we de beplantingsvakken en ruimen we in de herfst het blad op.

Kortom, een divers werk, waarbij veiligheid voor de weggebruiker voorop staat.

 

debug: Array ( )