Baggeren & Groenvoorziening

   

Provincie Utrecht maaiwerk (1) Onkruidbestrijding Beschoeiingswerk zuigboot

Waterschap Rivierenland

In opdracht van het waterschap Rivierenland zijn wij de komende periode aan het baggeren in de polders bij Streefkerk. Van het waterschap hebben wij de opdracht gekregen om bijna 100000 m3 bagger uit de watergangen in de polders te verwijderen. Een groot deel van deze bagger verwijderen wij met zuigboten. Deze baggerspecie wordt verpompt naar verschillende weilanddepots die wij eerst in de polder aangelegd hebben. De overige baggerspecie mogen wij op de oevers van de watergangen verwerken of voeren wij af naar een erkende verwerker. Naast het baggerwerk zullen wij ook de duikers in de gebaggerde watergangen schoonmaken. Hierdoor verbeterd de waterhuishouding in de polder zodat het waterschap deze de komende jaren weer goed kan beheren.

debug: Array ( )