Baggeren & Groenvoorziening

   

Provincie Utrecht maaiwerk (1) Onkruidbestrijding Beschoeiingswerk zuigboot

Planner

 

Functiebeschrijving Planner

Organisatie:       De Heer Land en Water

Datum versie:   8-11-18

Positie in de organisatie:

Legt verantwoording af aan de projectleiders. (geeft nu nog geen leiding aan een andere planner of collega, zou evt. in de toekomst wel kunnen)

Doelstelling van de functie:

Op een zodanige manier plannen dat medewerkers op de juiste plek, zoveel mogelijk passend bij hun vaardigheden en de machines optimaal ingezet worden.

Meetcriteria: bezetting van machines, medewerkerstevredenheid, invulling behoefte uitvoerders.

Verantwoordelijkheidsgebieden:

De planner is verantwoordelijk voor de optimale benutting van mensen en machines.

Taken binnen deze verantwoordelijkheidsgebieden:

 • Optimale benutting van mensen en machines:
  • Anticiperen op nieuwe klussen en aflopende klussen
  • Bepalen welke medewerkers en welke machines waar naar toe moeten en op welk moment
  • Inspelen op ziekteverzuim, weersomstandigheden, storingen in machines, schades
  • Vastleggen van de planningsinformatie, aan- en afwezigheid
  • Regelen van inhuur mensen en machines volgens protocol
  • Knelpunten uit de lange termijn capaciteitsplanning oplossen
  • Overleg met chef werkplaats over beschikbaarheid van machines en volgorde van reparaties.
 • Overige taken
  • Medewerkers op weg helpen
  • Instrueren van nieuwe medewerkers;

Bevoegdheden:

 • Bevoegd om mensen (ZZP’ers) in te huren in overleg met de projectleiders en met PZ voor administratieve afwikkeling
 • Bevoegd om machines in te huren als de prijs lager is dan het eigen materieel bij te weinig eigen capaciteit. In andere gevallen overleg met de projectleiders
 • Bevoegd om uitzendkrachten in te huren onder het niveau van de gemiddelde loonkosten bij te weinig eigen capaciteit

Functie-eisen:

 • MBO werk- en denkniveau, grond/weg/waterbouw en groen
 • Praktische ervaring in, en kennis van machines voor GWW en groen
 • Goede contactuele eigenschappen, waardoor in staat om mensen aan te voelen en positief te beïnvloeden
 • Goede communicatieve vaardigheden
 • Pro actieve houding
 • Stressbestendig, in staat om overzicht te bewaren.
 • Ervaring met digitale planning programma’s is een pré
 • Ervaring met Outlook, Word en Excel

Competenties:

Integriteit: Op consistente wijze handhaven van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen in woord en gedrag. Het daarop aanspreekbaar zijn en het aanspreken van anderen hierop.

Initiatief: Kansen onderkennen en ernaar handelen. Liever uit zichzelf beginnen dan passief afwachten.

Resultaatgerichtheid: Denken en handelen gericht op optimale benutting van tijd, geld en andere middelen.

Plannen en organiseren: Bepalen van prioriteiten en aangeven van de benodigde acties, tijd en middelen om gegeven doelstellingen te kunnen bereiken. Zaken conform planning in beweging zetten

Taakgericht aansturen: Geeft medewerkers duidelijke taakopdrachten in het kader van hun functie.

Beheersing operaties: Op effectieve wijze, binnen gegeven doelen, prioriteiten bepalen. Benodigde acties, tijd en middelen aangeven om deze doelen te kunnen bereiken en het (doen) bewaken van de voortgang.

Stressbestendigheid: Effectief blijven presteren onder tijdsdruk, bij complicaties, tegenslag, teleurstelling of tegenspel.

Zelfvertrouwen: Een zekere indruk maken bij het formuleren van de eigen standpunten en voorstellen. Deze indruk kunnen handhaven en op anderen overdragen.

 

debug: Array ( )